GT-EQ
收藏
GT-EQ
收藏:0
产品详情

GT-EQ

吉他5段均衡单块效果器


目前世界最小的吉他图示均衡单块

5段图示均衡,带总增益调节

频点: 100Hz, 250Hz, 630Hz, 1.6kHz, 4kHz
±18dB可调增益范围
全金属外壳
外观小巧精致
纯直通设计


规格

输入: 1/4” 单声道音频接口(阻抗:470k Ohms)
输出: 1/4” 单声道音频接口(阻抗:1k Ohms)
电源供给: 9V 直流变压器(内负外正)
工作电流: 7 mA
尺寸: 95mm (D) × 44mm (W) × 48mm (H)
重量: 208g